Diensten voor Sensorproducenten
De voordelen van onafhankelijke validatie & verificatie analyse

Waterbedrijven, afvalwaterbedrijven en industrieën (bijvoorbeeld de voedingsmiddelen industrie) moeten aan strikte richtlijnen voldoen met betrekking tot de waterkwaliteit in hun processen. Als gevolg daarvan implementeren veel (afval)waterbedrijven en industrieën alleen bewezen monitoringstechnologieën om volksgezondheid te kunnen waarborgen of te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. Deze aanpak is zeer begrijpelijk, maar kan de acceptatie van nieuwe en innovatieve monitoringstechnologieën in de weg staan, waarmee belangrijke waterkwaliteitsvraagstukken nu of in de nabije toekomst beantwoord zouden kunnen worden.

Als producent van nieuwe, innovatieve monitoringstechnologie voor waterkwaliteit hebt u wellicht de aarzelende houding van (afval)waterbedrijven of industrieën al ervaren. Onafhankelijke validatie en verificatie van deze nieuwe technologieën kan het acceptatieproces versnellen, terwijl (afval)waterbedrijven er zeker van kunnen zijn dat de technologie voldoet aan de eisen die zij eraan stellen.

Benten biedt u een aantal diensten aan als Test Body onder het Europese ETV programma:

 • VVA-Scan - quick scan om te bepalen of uw technologie geschikt en klaar is voor een volledig certificeringstraject onder het ETV-programma.
 • VVA-Claim - onderzoek naar een specifieke claim met betrekking tot uw (online) waterkwaliteitssensor
 • VVA-Test - volledige certificeringsproces voor een waterkwaliteitssensor of -monitor

Bentens rol in het ETV-programma is gevisualiseerd in onderstaand schema.

VVA-Scan

Een volledig certificeringsproces voor een waterkwaliteits-sensor of -monitor vereist een aanzienlijke inspanning en investering. Voordat een dergelijk proces gestart wordt, wilt u zeker weten dat de betreffende technologie geschikt en klaar is voor validatie en verificatie, zodat het certificaat inderdaad kan worden afgegeven na het doorlopen van het volledige proces.

De Benten®VVA-Scan ondersteunt u op verschillende manieren tijdens de voorbereidingen voor het certificeringsproces:

 • uitvoeren van een eligibility check voor verificatie van de technologie onder het EU ETV programma;
 • identificatie van de relevante technologie-groep onder het EU ETV programma;
 • bespreken van de stappen en vereisten voor een succesvolle verificatieprocedure;
 • communicatie met het Verification Body dat het certificaat uitgeeft;
 • communicatie met u over het verloop van de procedure en de daaraan verbonden kosten.

Indien de eligibility check positief is, en u besluit de procedure voort te zetten, dan kunnen wij u ondersteunen met het opstellen van de benodigde documentatie voor het Verification Body, inclusief het verificatievoorstel, de beschrijving van de technologie met bijbehorende toepassingsgebieden, en de te verifiëren prestatiekenmerken. Voor bedrijfsgevoelige informatie wordt een geheimhoudingsverklaring afgelegd.

Neem contact op voor een VVA-Scan
VVA-Claim

In plaats van een volledige verificatieprocedure onder het EU ETV programma kunt u er ook voor kiezen om een specifieke claim met betrekking tot uw (online) waterkwaliteitssensor of -monitor te laten testen.

Het Benten®VVA-Claim proces omvat:

 • bepaling van de noodzakelijke testen;
 • ontwikkeling van een testplan;
 • uitvoering van de overeengekomen testen;
 • uitwerking van de resultaten in een overzichtelijk rapport met daarin de verzamelde testresultaten, een review van de testprocedure en een verklaring met betrekking tot de validiteit van de claim.

Dit proces resulteert niet in een formeel geaccepteerd certificaat, maar het testrapport kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het identificeren van verbeterpunten voor uw monitoringstechnologie. Deze procedure is daarom ook zeer geschikt voor het testen van prototypen.

De kosten voor een VVA-Claim zijn lager dan voor een volledig certificeringstraject (VVA-Test).

Neem contact op voor een VVA-Claim
VVA-Test

De verificatieprocedure kan in gang gezet worden na een positieve uitkomst van de eligibility check en indiening van het verificatievoorstel bij het Verification Body. Benten ondersteunt u tijdens het gehele proces door zorg te dragen voor de gehele administratieve afhandeling van uw verificatie-aanvraag en de communicatie met het Verification Body met betrekking tot het te ontwikkelen testprotocol.

De Benten®VVA-Test doorloopt de volgende stappen:

 • een evaluatie van bestaande test-data;
 • selectie van een deschikte testlocatie;
 • ontwikkeling van een testplan, dat ter goedkeuring wordt aangeboden bij het Verification Body;
 • uitvoering van het testplan;
 • initiële data-evaluatie en opstellen van het testrapport;
 • initiële review van de testprocedure.

Vervolgens analyseert het Verification Body het testrapport en voert de feitelijke verificatie uit. Als de data van de prestatiekenmerken accuraat en compleet is, voert het Verification Body een algehle review uit van de gevolgde procedures, en beoordeelt of de neergelegde prestatieclaim kan worden geverifieerd onder het EU ETV-programma. Op basis hiervan wordt een verificatierapport en een Statement of Verification opgesteld. Dit Statement of Verification met bijbehorend logo kunt u vervolgens gebruiken om aan derden aan te tonen dat uw technologie is gecertificeerd.

Neem contact op voor een VVA-Test