Waterbedrijf, waterschap en industrie
Waterkwaliteitsmonitoring

Het aantal commercieel verkrijgbare online waterkwaliteitssensoren en –monitoren is de laatste jaren sterk gestegen. Hierdoor zijn de beschikbare mogelijkheden voor
online monitoring van een breed scala aan waterkwaliteitsparameters zeer sterk
toegenomen. Tegelijkertijd wordt het daardoor lastiger om te bepalen welke
technologie waar toegepast kan worden om efficiënt en effectief waterkwaliteitsdata te vergaren. Een goede toepassing van online monitoringstechnologieën ondersteunt operationele doelstellingen, past binnen een bedrijfsbrede monitoringsstrategie en sluit naadloos aan bij een bestaande infrastructuur. Het maken van de juiste keuzes hierbij is geen gemakkelijke opgave.

  • Wilt u uw online monitoringsnetwerk optimaliseren om zodoende een maximale hoeveelheid relevante informatie tegen minimale inspanning en kosten te verkrijgen?
  • Hebt u online waterkwaliteitssensoren gekocht die niet voldoen aan uw verwachtingen?
  • Ligt uw meetapparatuur op de plank te verstoffen omdat deze niet werkend te krijgen is?

Wij bieden u een doordachte aanpak aan, waarmee u bij het gehele proces van initiatie tot implementatie begeleid wordt en op elk moment de juiste beslissingen neemt. Dit stelt u in staat om uw monitoringsdoelstellingen op de best mogelijke manier te realiseren.

»WQM-Scan«

Bentens »WQM-Scan« is een utility-brede scan van (afval-) waterzuiveringsprocessen of een stroomgebied die een overzicht biedt van de mogelijkheden voor de inzet van online sensoren en monitoren in het gehele proces of verzorgingsgebied.

Klik hier voor meer informatie over »WQM-Scan«
»WQM-eScan«

»WQM-eScan« is een analyse van drink-, grond-, oppervlakte- of afvalwaterzuiveringsprocessen die een overzicht biedt van de mogelijkheden voor kosten- en energiebesparing door optimalisering van monitoringsstrategieën voor waterkwaliteit.

Klik hier voor meer informatie over »WQM-eScan«
WQM-Focus

De FOCUS benadering (Facilitative Outline for Choosing and Using Sensors) kan worden gebruikt om de gehele procedure te beschrijven vanaf het definiëren van een technische probleem of organisatorisch doel, de selectie van geschikte monitoringsstrategieën, installatie en implementatie van essentiële apparatuur, tot aan de evaluatie van meetresultaten.

Hoe het werkt

Benten neemt u mee door een aantal essentiële stappen met als doel een specifieke vraag, probleem of een doelstelling te identificeren en te bepalen of en hoe online waterkwaliteitsmonitoring kan helpen dit probleem op te lossen, doel te bereiken of alternatieve maatregelen vast te stellen. Wij bieden u een volledig overzicht van wat nodig is om online monitoringsapparatuur succesvol te installeren, implementeren en operationeel te houden.

Neem contact op met Benten voor een »WQM-FOCUS«

De maatwerk benadering: gecombineerde »WQM-Scan« en »WQM-FOCUS«

Het combineren van de WQM-Scan en WQM-FOCUS biedt u de mogelijkheid bestaande (online) monitoringprogramma's binnen uw organisatie eerst te evalueren en te optimaliseren, voordat u doorgaat met het implementeren van nieuwe apparatuur. Door middel van een grondige scan van uw bestaande (online) monitoringprogramma, operationele en onderhoudsprocedures en data management, identificeren we gezamenlijk mogelijkheden voor optimalisatie, gericht op het maximaliseren van de efficiëntie en effectiviteit van uw monitoringsprogramma, en het minimaliseren van onderhoudsinspanningen en andere kosten, zoals het gebruik van chemicaliën en energie. De resultaten van de scan geven aan of er hiaten in het monitoringsprogramma zitten, die vervolgens kunnen worden gevuld door middel van de WQM FOCUS-benadering.

WQM-Training

Technische instructies over hoe monitoringsapparatuur te bedienen worden meestal door verkopers van dergelijke apparatuur gegeven. Benten biedt daarnaast aanvullende trainingen gericht op een effectieve toepassing van de apparatuur in het kader van de doelstellingen van de eindgebruiker, om het volledige potentieel van de instrumenten te realiseren.


Neem contact op met Benten voor een WQM-Training
WQM-Data

Het hoofddoel van het verzamelen van waterkwaliteitsgegevens is relevante informatie te verkrijgen op basis waarvan management- of operationele beslissingen kunnen worden genomen. Het verzamelen van de juiste gegevens en het omzetten van (grote hoeveelheden) waterkwaliteitsgegevens in relevante informatie is geen gemakkelijke taak. Benten biedt ondersteuning op maat voor data management processen, van de data-collectie en interpretatie tot en met de rapportage.

Neem contact op met Benten voor WQM-Data