Waterbedrijf, waterschap en industrie
»WQM-FOCUS«

»WQM-FOCUS« staat voor: Facilitative Outline for Choosing and Using Sensors.

Op basis van een specifieke vraag, probleem of doelstelling voert Benten u door een stapsgewijs proces om vast te stellen of online waterkwaliteitsmonitoring kan bijdragen aan een oplossing voor het betreffende vraagstuk.

Hoe werkt het?

De FOCUS-aanpak kan worden gebruikt voor de beschrijving van de gehele procedure van de identificatie van een technisch probleem of organisatorische doelstelling, via de selectie van passende monitoringsstrategieën, de installatie en implementatie van meetinstrumenten, tot aan de evaluatie van de meetresultaten. Het levert u een volledig overzicht op van wat nodig is om online monitoringsapparatuur succesvol te installeren, implementeren en operationeel te houden, inclusief de daaraan verbonden kosten voor aanschaf en onderhoud. Een beschrijving vna de aanpak past op 1 A4-blad, dat tevens als managementsamenvatting dienst kan doen. In een onderliggend rapport worden de individuele stappen in meer detail beschreven.

Neem contact op met Benten voor een »WQM-FOCUS«